Delovni čas: Ponedeljek - Petek : 8.00 - 16.00
T: +386 40 237 267, +386 41 365 874, E: info@trigana.si

FAQ

Filter:
Katere vrste EE opreme in prenosnih BA je potrebno poročati?
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 20.02.2019 objavilo nov seznam tarifnih oznak električne in elektronske opreme in prenosnih baterij in akumulatorjev z veljavnostjo od 01.01.2019 dalje. Seznam je skupaj s podrobnimi navodili dostopen na spletni strani ministrstva, prenesete pa ga lahko tudi iz naše spletne strani.
Kdaj je potrebno oddati poročilo Finančni upravi RS (FURS)?
FURS-u je potrebno poročati dvakrat letno in sicer najkasneje do 20.07. za I. polletje in do 20.01. za II. polletje preteklega leta. Okoljsko dajatev je skupaj z delnim letnim nadomestilom, potrebno plačati do 31.07. za I. polletje in najkasneje do 31.01. za II. polletje preteklega leta.
Na kakšen način se odda poročilo FURS-u?
Od 01.01.2019 dalje je FURS-u možno poročati izključno z uporabo elektronske aplikacije E-TROD. Za uspešno registracijo potrebujete veljavno digitalno potrdilo.
Katere podatke moram vpisati?
Za poročanje posameznega proizvoda so pomembni štirje podatki: osemmestna tarifna oznaka po kombinirani nomenklaturi (definira proizvod), razred opreme (definira število enot obremenitve), skupno število proizvodov za to tarifno oznako s pripadajočim razredom (vedno je potrebno združiti vse proizvode pod isto tarifno številko in razredom, čeprav so med seboj različni) in skupno težo teh proizvodov (v isti tarifni oznaki in razredu).
Ali je FURS-u potrebno poročati tudi EEO, ki jo podjetje iznese iz RS v druge države članice EU?
Od 01.01.2019 dalje, se EEO iznešena iz RS v druge države članice EU ne poroča FURS-u.
Kdaj je potrebno oddati poročilo o količinah podjetju TRIGANA?
Odvisno od dogovora s podjetjem TRIGANA: v primeru, da ste se odločili za polletno poročanje (skladno z roki poročanja FURS-u) veljata datuma 10.07. za I. polletje tekočega leta in 10.01. za II. polletje preteklega leta). V primeru, da želite poročilo oddajati kvartalno, potem se poroča do 10. dne v mesecu, ki sledi preteklemu kvartalu (10.04., 10.07., 10.10. in 10.01. za zadnji kvartal preteklega leta).
Kaj storiti v primeru, če pri določeni tarifni oznaki obstaja možnost izbire med dvema razredoma?
Pri nekaterih tarifnih oznakah obstaja možnost izbire med razredi 4 ali 5 ter 4 ali 6. Razred izberete glede na zunanjo dimenzijo najdaljše stranice (4 – večja od 50 cm, 5 in 6 – manjša od 50 cm).
V primeru, da pri enaki tarifni oznaki najdaljša stranica določenih proizvodov presega 50 cm, pri drugih ostalih pa ne, podatke vnesete v dveh ločenih vrsticah z enakimi tarifnimi oznakami ter različnimi razredi (4 ali 5 ter 4 ali 6).
Ali se FURS-u poročajo tudi industrijske in avtomobilske baterije in akumulatorji?
Ne, FURS-u se poročajo le prenosne baterije in akumulatorji. Industrijske in avtomobilske baterije in akumulatorji pa le podjetju TRIGANA v ločenem obrazcu v aplikaciji (zahtevane količine mora nosilec skupnega načrta TRIGANA prijaviti pristojnemu ministrstvu).